Aktualności

05.04.2018

Zapytanie ofertowe nr 4 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania – Serwer Rack wraz z oprogramowaniem.


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania – Serwer Rack wraz z oprogramowaniem. 

 Wikpol Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania – Serwer Rack wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów w postaci inteligentnych systemów transportu wewnątrzzakładowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw. Działanie3.7. „

W celu pobrania zapytania ofertowego prosze kliknąć poniższy link:

Zapytanie ofertowe

 Załączniki do pobrania w poniższym linku:

Załączniki

GALERIA

Fanuc robotics

Siemens

Festo

fanuc

nord

certyfikat

rzetelna