„Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 4 na zakup i dostawę sprzętu-komputerowego oraz oprogramowania Serwer Rack wraz z oprogramowaniem z dnia 05.04.2018 zostało zamknięte bez dokonywania wyboru oferty.” Jednocześnie zapraszamy do wzięcia udziału w nowym Zapytaniu ofertowym nr 6.