Szanowni Państwo,
dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy odwiedzili stoisko Wikpol podczas tegorocznej, zakończonej już, edycji Automaticon.

Koledzy, którzy reprezentowali nas na targach, podkreślają fakt, że rozmowy prowadzone z odwiedzającymi gośćmi były niezwykle interesujące i służyły wymianie wielu cennych spostrzeżeń oraz doświadczeń. Dzięki Państwa aktywnemu uczestnictwu mogliśmy lepiej poznać pojawiające się potrzeby rynku – coraz bardziej nowoczesne i wykraczające w przyszłość. Wnioski z tych dyskusji z pewnością pomogą nam określić kierunki doskonalenia i rozwoju naszej oferty.

Korzystając z okazji zapraszamy Państwa na targi Taropak 2016, kóre będą odbywać się w Poznaniu, na terenie MTP, 26-29 września 2016 r.